V. Viimeisistä tapauksista.

2. Viimeisestä tuomiosta.


516.H
autaan kaikki kerran kaatuu, Kaikki näkee
tuomion; Vaikka ruumis mullaks maatuu,
Sielu katoomaton on. Kerran Herrans etehen Vaadi-
taan se tilillen Teoistansa, puheistansa, Kaikist' aja-
tuksistansa.

2.  Jesus, lastas silloin auta, Ett'en pelkoon nään-
tyisi! Johda täällä Henkes kautta, Ett'en harhaan
eksyisi! Asu, Jesus, minussa, Että pysyn sinussa!
Ann' ett' armohosi luotan, Henkes hedelmiä tuotan!

3.  Surua vaan mailma tuopi, Hätää, tuskaa
alati; Iloa sun armos suopi; Sydän siitä syttyypi.
Eikä kaikki vielä tää; Paras toiseen eloon jää. Au-
tuas, ken perii taivaan; Ilo ijäinen siell' aivan!

4.  Koska joutuu kuolon hetki, Tue mua armollas;
Autuas suo mulle retki Tuonne ilomajahas! Avaa
ovi taivahan, Isäs huoneen avaran! Armas Jesus,
sielun' ylkä, Älä armostas pois hylkää!

5.  Lausu, Isä: "Pyhitetty Olet kautta Jesuksen,
Poikan' kanssa yhdistetty, Otettu mun lapseksen'".
Ole armias, Herrani, Että tulla eteesi Tohdin, kiittäin
hyvyyttäsi, Kunnioittain nimeäsi!

Edmund Gripenhjelm, (ruots.) s. 1622 † 1675.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle