V. Viimeisistä tapauksista.

2. Viimeisestä tuomiosta.


517.L
uo isäs tule, ihminen, Kosk' armons
äänen kuulet; Luo Herran käänny, synti-
nen! Ah ennen kuin sä luulet Jo tuomion torvi
kajahtaa, Ja raukee vahvuus taivaan, Ja perusteil-
taan hajoo maa; Myöhäist' on silloin aivan!

2.  Uskottomuuttas, pahuuttas Voit ihmisiltä peit-
tää, Vaan et voi peittää Herraltas, Kun tuomitsee
hän meitä! Vaikk' kätkisit sä syntisi Maan syvyyteen,
ei auta; Kun lausuu Herra nimesi, Kaikk' ilmiin
tuopi hauta.

3.  Ja silloin eteen tuomarin Sun syntis seuraa
sua; Häijyyttään, paljouttaankin Sun täytyy kauhis-
tua. Sun tiesi kadotukseen käy, Myöhäist' on katu-
mukses; Siell' armoa ei enää näy, Ei auta rukoukses.

4.  Voi päivää suurta, ankaraa! Kaikk' Herra
silloin kostaa; Armosta hurskaat palkkans saa, Vaan
pahat ansiosta. Ijäiseen rauhaan autuuden Hän usko-
vaiset saattaa, Vaan joukon pahain, riettaitten, Hän
kadotukseen kaataa.

5.  Meit' armias, o Jumala, Herätä unestamme!
Äl' luovu kiusauksissa, Lohduta tuskissamme! Aut'
että me ain' valppaina Varromme tuloasi! O Jesus,
meitä armahda. Suo sija majassasi!

Johan Olof Wallin, (ruots.) s. 1777 † 1839.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle