V. Viimeisistä tapauksista.

2. Viimeisestä tuomiosta.


520.T
uomion päiv' on kauhistava, Sydänjuuret
väristää! Silloin kaikk' on katoova,
Hukkuu koko mailma tää, Silloin kaikki peljästyy,
Tuomari kun lähestyy.

2.  Taivaan torvi äänen antaa, Kaikuu kaikkeen
maailmaan, Maankin alle kaiun kantaa, Kutsuu kuol-
leet haudoistaan, Tuomiolle käskien, Tilintekoon
vaatien.

3.  Sekä suuret että pienet Siinä tarkoin tutki-
taan; Ihminen, ken ikään lienet, Silloin sinä tuomi-
taan; Silloin ilmestyvät myös Kaikki salaisimmat
työs.

4.  Tätä, Jesus, muistaissani, Se vaan voipi
lohduttaa, Näissä ahdistuksissani Sieluani virvoittaa,
Ettäs tulit päälle maan Tuomiosta auttamaan.

5.  Jesus, sä mun tuskallasi Ostit ja sun kuolollas;
Ota mua seurahasi, Ota perhekuntahas, Ett', kun tulet,
löytyisi Kirjassas mun nimeni!

6.  Kaikki, mitä karttuu kanteeks Poloisen mun
päälleni, Nyt jo ennen anna anteeks, Kuin tuo päivä
koittaapi; Saihan myöskin ryöväri Synnit armost'
anteeksi.

7.  Ansiot' ei mitään mulla, Vaivaisella raukalla;
Sitä suurempi on sulla, Ristinkuolos tuottama. Pel-
votta se olla saa, Ken sen uskoss' omistaa.

8.  Sinuun, Herra Jesus, turvaan, Ett'et mua
vaivaista Heitä vuohten joukkoon kurjaan, Mult' et
sulje taivasta, Vaan mun vielä armossas Korjaat
sinun laumahas.

Thomas a Celano, (lat.) † noin 1255.
  Maskun Hemminki, (suom.) † 1618-20.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle