V. Viimeisistä tapauksista.

2. Viimeisestä tuomiosta.


521.N
ouskaat jo! Näin ääni Herran Kajahtaa
ankarana kerran Jokaisen haudan pohja-
han; Nouskaat ylös makuultanne, Jo virvotkaatte
levostanne, Nyt loppui uni kuoleman! Yö kulunut
jo on, Ja päivä tuomion On nyt tullut, Sen hetki
nyt On ehtinyt, Odotus-aika päättynyt.

2.  Maa ja taivas järisevät, Syvyydet vetten
värisevät, Jo joutuu Poika ihmisen; Enkelit on ympä-
rillä Ja Evan lapset sykkivillä Sydämill' edess' istui-
men. Hän heitä tutkitsee, Kahtaalle tuomitsee: Tai-
vaan riemuun Vanhurskahat Nyt tulevat, Vaan
pahat kaikki hukkuvat.

3.  Päiväs suuri, Jesukseni, Se muistuu aina
mieleheni; Ah täytä, Herra, toivoni! Voiton kruunu
anna mulle, Ja palmutkin armoitetulle, Eloksi muuta
kuoloni; Levätä rauhassa Mun anna haudassa, Kun-
nes kuulen Sun äänesi; Se nostaapi Mun riemuhun
sun luoksesi!

Philip Nicolai, (saks.) s. 1556 † 1608.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle