V. Viimeisistä tapauksista.

3. Onnettomasta ijankaikkisuudesta.


522.O
ijäisyys, mä pelkään pituuttasi! Ei
milloinkaan sun nähdä loppuasi. O
ijäisyys, o aika ajaton! Sun muistoskin jo kauhis-
tava on.

2.  Viimeinkin loppuu ajallinen vaivan', Vaikk'
kuink' ois kauhia ja kova aivan; Vaan sinun vai-
vas, ijankaikkisuus, On joka hetki lakkaamatta uus.

3.  O ijäisyys! kuink' vapisee mun sielun', Kun
tutkii se tuon pohjattoman nielun, Ja katseleepi
vaivaas vaikiaa, Jok' kuolettaa, vaan ei voi lopettaa.

4.  Jos tuomittujen vaiva loppuis vaikka, Kosk'
kulunut niin mont' ois ajast'-aikaa, Kuin tähdet tai-
vaan piiriss' avaran, Tai ruohot, lehdet kaiken
maailman.

5.  Niin itsensä he sillä lohduttaisi, Ett' viimein-
kin he pääsin-päivän saisi; Mut turhaa: vaivat vasta
alkavat, Kun niitten loppuvan he toivovat.

6.  Voi ankarata vanhurskauttas, Herran', Kun
rankaiset näin ijäisesti kerran! Jumalatonta voi tuot'
joukkoa, Jok' ei sun vihaas pelkää pilkata!

7.  Huvittaa synti voipi hetkeks kyllä. Mut ikui-
nen on vaiva hyljätyllä; Näin synti tuottaa kuolon
ijäisen, Ajainen rikos tuskan ainaisen.

8.  Heräjä, sielun', nouse unestasi, Autuudest' ota
vaari ajallasi! Jo riennä, katumus tee oikia, Niin
kauvan kuin on armo tarjona!

9.  Äl' anna mailman sua syntiin vetää, Hekuman,
ylpeyden mieltäs pettää, Ett'ei yö ijäisyyden kauhea
Ijäiseks itkuks päälles lankea!

10.  Kavala saatana sun luotas estä! Tott' ijäti
ei hekumasi kestä; Se juoksee pois kun virta väkevä,
On helvettiin sun kanssas syöksevä!

11.  Voi ijäisyys, hirmuista pituuttasi! Ei mil-
loinkaan sun nähdä loppuasi. O ijäisyys, o aika aja-
ton! Ah Herra meille armon suokohon!

Johann Rist, (saks.) s. 1607 † 1667.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle