V. Viimeisistä tapauksista.

4. Ijankaikkisesta elämästä.


531.E
ijaa! mun sielun' toivoss' iloitseepi, Us-
kossa sydämen' jo riemuitseepi! Perkeleen
paulat Ja synnin vaulat On Jesus särkenyt, ja hau-
dan salvat.

2.  Nyt eikö sielun' laulais riemuisesti? Jesushan
luvannut on armoisesti Eloa toista, Mi murheet pois-
taa, Ja jossa kunnian kruunu kirkas loistaa.

3.  Koittaissa päivän lintu riemastuupi; Näin
sielu armon loistost' ihastuupi. Ei mistään muusta
Se lohdutusta Murheissaan löydäkään ja virvoi-
tusta.

4.  Se autuus, jonka Jesus kerran antaa, Jo nyt
sen lohdutuksen tuo ja kantaa, Ett'en mä huolis,
Jos, mailma, nuoles, Mua haavoittaiskin, että ruu-
mis kuolis.

5.  Kun mieleen' muistuu kuink' on mailma kurja,
Onnettomuutta täys ja vihaa hurjaa; Jo halavoi-
sin Majoihin toisiin, Miss' ikuisessa rauhass' elää
voisin.

6.  Siis sinuun yksin turvaan, Jesukseni, Sua
toivon lujall' uskoll' avukseni. Sä viimein vaivan
Lopetat aivan Ja mullen ijäks avaat ovet taivaan.

7.  Kun synti sydäntäni kalvaa, kaivaa, Koht'
ajattelen, Jesus, sitä vaivaa, Jonk' itse täällä Mua
säästämällä Synteini tähden kärseit ristin päällä.

8.  Mua synti, kuolo, saatana ei kaada, Kun tai-
dan, Jesus, avuksi sun saada; Sä viimeiseltä, Kun
lähden täältä, Taivaasen saatat sielun' surun säältä.

9.  Kuin hopia, kulta välkää heliästi, Niin myös
mun ruumiin' kerran kiiltävästi Välkkyypi vielä
Taivaassa siellä, Loistaa kuin armas aurinkoinen
täällä.

10.  Myös minun Jesus silkkiin puetuttaa, Autuuden
verholla mun kaunistuttaa, Niin armaanansa, Mor-
siamenansa, Mun saattaa luokseen ilomajahansa.

11.  Kivistä kalleist' on sen perus juuri Ja
kullan säteistä sen paistaa muuri; Siell' enkelitten
Ja autu'itten Heliät iloharput soivat sitten.

12.  Ijäinen autuus, rauha ompi siellä, Omiltaan
Jesus mitäkään ei kiellä; Siell' iloitahan Ja veisa-
tahan, Kädessä palmut, yhä riemuitahan.

13.  Ah jos se aamu autuas jo koittais, Jos
Jesus omansa jo täältä noutais, Ja jälkeen vaivan
Armosta aivan Veis meidät ikuisehen iloon taivaan!

14.  Suo, Jesus, meidän valmihina olla, Kun tahdot
täältä noutamaan sä tulla! Majasta tästä Sielumme
päästä, Iloisiin taivaan asuntoihin säästä!

Elsa Andersdatter, (tansk.) ennen v.1645.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle