V. Viimeisistä tapauksista.

4. Ijankaikkisesta elämästä.


532.S
en suven suloisuutta Mä kosk' ajattelen,
Kun Herra kaikki muuttaa, Suuresti
riemuitsen! Siell' uuden maan ja taivaan Jumala
valmistaa Ja kirkkaudellaan aivan, Kaikk', kaikki
kaunistaa.

2.  Auringon uuden luopi Kirkkaasti paistavan;
Kuu, tähdet valon suopi Ihmeesti ihanan; Kauniilta
taivas näyttää Uudessa loistossaan, Ilolla mielet
täyttää, Sydämet sulollaan.

3.  Niin kaikki Herra tekee Jaloksi, kauniiksi, Niin
että ken sen näkee, Riemusta raukeepi; Ei sitä kau-
neutta Tääll' ykskään ymmärrä, Sen kunnian kirk-
kautta Viisainkaan käsitä.

4.  Kuolleetkin haudoistansa Jumala herättää, Kaikk'
eläväiset kanssa Eteensä käskettää. Voi jos jo koit-
tais kerran Se hetki riemuinen, Jok' ylös tykö Her-
ran Vie meidät taivaasen!

5.  Hän enkelinsä totta Lähettää leppyisest'; Ne
meitä vastaan ottaa. Myös itse ilmeisest' Hän vasta-
hamme kulkee Taivaisin joukkoineen, Syliinsä meidät
sulkee, Vie iloon ijäiseen.

6.  Ah! kuink' on autuasta Kristusta katsella,
Autuuden ruhtinasta Ijäti ihailla! Kun tullaan tai-
vaan saliin, Profeettain, marttyyrein Ja patriarkkain
pariin, Ja luoks apostolein.

7.  Ne silloin omistavat Meit' omiks veljikseen
Ja kanssans taluttavat Ilohon, autuuteen; Näin kun-
niahan suureen Nyt Kristus viepä on Meit' alta
surun, murheen Ja ajan ahdingon.

8.  Näin omansa nyt päästää Hän synnin pau-
loista, Voidakseen heitä säästää Kuoleman kahleista.
Kaikk' katoo vainoukset, Ja tuskat tukalat, Ja pel-
vot, ahdistukset, Tääll' jotka vaivaavat.

9.  Siell' enkel'-äänten kuullaan Ilolla laulavan
Ja rauhaa sulosuullaan Ain' julistelevan; Kaikk', jotk'
on Luoja luonut, Iloitsee riemulla, Kun pääsin-
päivän suonut On heille Jumala.

10.  Meit' Isä Poikans kautta Näin tahtoo ylen-
tää, Autuutehensa auttaa, Vaivamme lyhentää. Siis
meitä hädissämme Se lohduttakohon, Ett' välimie-
henämme Jumalan Poika on!

11.  Hän omillensa siellä Suo ilon suuremman,
Kuin uskois kenkään vielä Ollenkaan olevan. Meit'
johda taivaan tiellä Tääll', Herra, ainiaan, Ja vii-
mein päästä siellä Ijäiseen kunniaan!

Johann Walter, (saks.) s. 1496 † 1570.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle