V. Viimeisistä tapauksista.

4. Ijankaikkisesta elämästä.


533.S
en riemun rikkautta, Jok' ompi taivaassa,
Sen kunnian kirkkautta, Sen ilon suu-
ruutta Ei arvata voi mieli, Ei järki käsittää, Ei
kertoella kieli, Ei sanat selittää.

2.  Pimeys paksu täällä Hämmentää tietomme;
Kuin syksyisellä säällä On täällä elomme. Meilt'
ovat menot taivaan Ajassa salatut, Juur' hämä-
rästi aivan Kuin varjo kuvatut.

3.  Vaan kun me kerran täältä Maan päältä
korjataan Autuuteen tykö Herran, Ilohon ihanaan,
Me kirkkaudessansa Näemme Jumalan Ja ilmivalos-
sansa Kaikk' ihmeet taivahan.

4.  Ah aikaa autuasta, Jok' ylös sinne vie! Sielläpä
sitten vasta Silmämme aukenee, Niin että nähdä
saamme Me Herran kunnian Ja tuta autuuttamme
Ilossa taivahan.

5.  Silmämme kyyneleistä Herramme kuivattaa,
Hän surut, murheet meistä Pois kauvas karkoittaa;
Myös synnin kiusaukset Jo jäävät ijäksi, Ja tuskat,
ahdistukset Tyventyy rauhaksi.

6.  Siell' usko katsannoksi Jo ompi kääntynyt,
Ijäiseks nautinnoksi On toivo sääntynyt, Ja täydelli-
syys, vielä Kaivattu murheella, On saavutettu siellä
Riemulla suurella.

7.  Katsella silmillämme Me saamme Jesusta,
Kuollutta edestämme Ja ylösnoussutta. Ah kuinka
autuasta Hänt' aina ihailla! Tuskinpa täällä vasta
Sit' osais arvata.

8.  Nimeä Herran kaikuu Kaikk', kaikki taivahat,
Enkelein äänet raikuu Ja harput kumaavat. Hänt'
ijät' kaikki kiittäin Veisaavat autuaat, Kuorissa yh-
teen liittäin Äänensä voimakkaat.

9.  Siell' oikein ymmärrämme Me Herran hyvyy-
den, Ja täysin käsitämme Armonsa kyllyyden; Pääs-
tyä alta vaivan, Suruista, murheista, Ijäti saamme
taivaan Ilossa riemuita.

10.  Tahtomme taivutettu Siell' ompi hyvyyteen,
Sielumme puhdistettu Ijäiseen pyhyyteen. Näin it-
sens meissä näyttää Tuo rakkaus yhä uus, Mielemme
kaiken täyttää Herramme suloisuus.

11.  Myös kaikki rakkahamme, Eronneet uskossa,
Omaiset, armaimpamme, Tapaamme taivaassa; Ja
heidän seurassansa Veisaamme riemulla Valittuin
kaikkein kanssa Herralle kiitosta.

12.  Ah autuas riemu taivaan, Sä ilo ijäinen,
Kuink' olet runsas aivan, Kuink' yltäkylläinen! Ah
koskan nähnen sua, Mä maassa mataja, Mun maa-
tan' luvattua, Mä korven kulkija!

Johann Walter, (saks.) s. 1496 † 1570.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle