V. Viimeisistä tapauksista.

4. Ijankaikkisesta elämästä.


534.T
aivaasen käy matkamme, Mailm' ei viih-
dyttää voi meitä; Kananiin me kuljemme
Kolioita korpiteitä; Täällä täytyy vaeltaa, Taivaass'
on vast' isänmaa.

2.  Taivaasen, mun sieluni, Riennä maasta mata-
lasta! Taivaast' on sun sukusi, Tullut olet taiva-
hasta; Eikös siis tee mielesi Jälleen kotimaahasi?

3.  Taivaasen! niin sanassaan Kuulen Herran
muistuttavan; Ijäisen siell' autuun saan, Minuakin
odottavan. Jos vaan armon omistan, Pääsen tai-
vaan majahan.

4.  Taivaasen! näin kehoittaa Mua myöskin Her-
ran pöytä, Jossa taivaan tavaraa Sielun' ravinnok-
seen löytää, Sikskun häissä Karitsan Sitä saa se ainian.

5.  Taivaasen! jo uskossa Haluin hartain sinne
lähtein, Sieluni, nyt kohoa Yli päivän, kuun ja tähtein!
Ne on varjo, verraten Taivaan kirkkautehen.

6.  Taivahasen, oikiaan Kotohoni kuolo vie mun,
Murheistani päällä maan Ijäisehen iloon, riemuun;
Jesus itse johdattaa, Taivaasen mun taluttaa.

7.  Taivaasen, ah taivaasen Ikävöittää sydän-
täni. Taivaan halu turhuuden Poistakoon mun mie-
lestäni! Taivaasen, mun sieluni, Sikskun pääsee,
pyrkiipi.

Benjamin Schmolck, (saks.) s. 1672 † 1737.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle