Etusivulle Suomalainen Virsikirja Vanha Virsikirja 1701

Suomalainen Virsikirja

Hyväksytty Suomen toisessa yleisessä
kirkolliskokouksessa v. 1886

Sävelmät:

KORAALIKIRJA
KIRKOLLE, KOULULLE JA KODILLE
ynnä Vogler'in Hosiannaa
Laululle ja uruille tahi pianolle ulosantanut
RICHARD FALTIN.

HELSINGISSÄ 1890.
G. W. Edlund
kustantaja.

Vogler'in Hosianna

1. Iloitse, morsian
2. Sun porttis, oves avaja
3. O Jesus Kristus, Herramme
4. Mitenkä käyn mä vastaas
5. Iloitse, kristikansa
6. Valmistukaatte vastaan
7. Hosianna! Tulossa Poika
8. Kuninkaan’ jo tuleepi
9. Jesus Kristus meille nyt
10. O kiitos nyt, Vapahtaja
11. Mä seisahdun nyt etehes
12. Laulu soikoon riemuinen
13. Nyt, kristikunta, riemuitse
14. Synkkä yö ol' maailmassa
15. Nyt kristikunta riemuitkoon
16. Sua, Jesus Kristus, kiitämme
17. Riemuitkaamme, kristityt
18. Kristikunta, riemuitse
19. Taas joulu-aika riemuisa
20. Kaikki kansat laulakaat
21. Enkeli taivaan lausui näin
22. O armon lähde autuas
23. Ah lakkaa, sielun', murheestas
24. Ilmestyi paimenille
25. Riemuitkaam' sydämestä
26. Nyt ilovirttä veisatkaam'
27. Ilolla veisatkoon
28. Korkia taivaan kuningas
29. Lihaan tuli Jumala
30. Kas kirkas nyt kointähtönen
31. Jo vanha vuosi mennyt on
32. O Jesus auttajamme
33. Jo vanha vuos' on loppunut
34. Vuodelle nyt aljetulle
35. Jo nyt taas on vuosi yksi
36. Pyhä nimes, Jesuksen'
37. Jesuksen nimi ainoa
38. O nimi kaikkein suloisin
39. Mik' ompi ylähällä uus
40. Tähti taivahinen kerran
41. O kunnian kuninkaamme
42. Jerusalem, silmäs nosta
43. Jesus, sä kointähteni
44. Kas, Karitsata Jumalan
45. Tutkimaan, o Jesus, auta
46. O Jesus, kuin sua piinattiin
47. Tulkaat kaikki, katsokaatte
48. Ristinpuuhun naulittuna
49. O Jesus, elon', autuuten'
50. Jesusta nyt ristin tiellä
51. O Jumalan karitsa
52. Jesus, sinun vaivas kovat
53. Jesus, elon', autuuteni
54. Me sua, Jesus, kiitämme
55. Voi suruan', Kun Jumalan
56. O Jesus, Getsemanessa
57. Nouse mielen', Käy nyt kielen'
58. Jo täytetty on raskas työs
59. O rakkain Jesukseni
60. Jo, Jesus rakas, päätetty
61. Ken surutta voi katsella
62. Sä nousit haudastasi
63. Iloitkaam' pääsiäisjuhlasta
64. Sä sait, o Jesus, voiton
65. Nyt Jesus Kristus noussut on
66. Maailman ympär', iloinen
67. Nyt se suuri päivä koitti
68. Jesus elää, mihin sun
69. Jesus, joka kuolollasi
70. Murehtien, kyynelöiden
71. Mielin kaikin riemuitkaamme
72. Nyt pääsiäistä pitäkäämm'
73. Jumalan Poika ainoinen
74. O heräjä jo, henkeni!
75. Jesus Kristus, sielun turva
76. Jesusta kiittäkäämme
77. O ihmeen suuri ruhtinas
78. Jo Jesus, voiton saatuaan
79. Sä olet Isäs kunniaan
80. O Jesus, sula laupeus
81. O Jesus, lunastuksemme
82. Jo Kristus astui taivaaseen
83. O Jesus, täynnä sääliä
84. O Pyhä Henki, Herramme
85. O Luoja, lohduttajamme
86. O Pyhä Henki Jumala
87. O Pyhä Henki, vahvista
88. Tule, Pyhä Henki, luoksemme
89. O Pyhä Henki, omakses
90. Opetuslapset maailmaan
91. Jumala, anna Henkesi
92. O Pyhä Henki, tule
93. O Pyhä Henki armias
94. Henki, armon tuoja
95. Pyhä Henki sydämellen'
96. O laupias Isä Jumala
97. Isä Jumal' taivaassa
98. Kolm'-yhteinen Jumala
99. O Isä, Luoja laupias
100. Jumala, Herra taivaassa
101. Täll' ajall' autuaalla me
102. Ainoan Herran Jumalan
103. Jumala kaikkivaltias
104. O Pyhä Isä Jumala
105. Halleluja! Nyt soikohon
106. O Jumal' ijankaikkinen
107. Jumala aina ennättää
108. O armorikas Jumala
109. Kristitty, käy kuulemahan
110. O Vapahtaja armias
111. Jotk' oikiassa uskossa
112. Se autuas, ken Jesukseen
113. Kun häitä muinoin vietettiin
114. O Jesus, Herran', heräjä!
115. Miks täällä mailman turulla
116. Sun henkes tutki, ihminen
117. Niin suuresti on Jumala
118. Pois hempeys ja hekuma
119. Ah kuinka taivaan valtakunta
120. Te synnin orjat, herätkäät
121. Erotkaat synnin saastaisen
122. Vuorella Kristus kirkastui
123. Jumalan valtakunnan vaan
124. Miksis itkit, rakas Herran'
125. Ken ompi lähimmäiseni
126. Jos, Jesus armaani
127. O ihminen, mielees se paina
128. Ah kuinka käy, mist' avun saan
129. Nyt, kristityt, valvokaatte
130. Verrattuna neitsehen kymmenehen
131. Kristuksen tulo on arvaamaton
132. Tulkaatte, raskautetut
133. Ihminen tänne päälle maan
134. Ota, Jesus, paimen hyvä
135. Nää käskysanaa kymmenen
136. Ken tahtoo olla kristitty
137. Lakinsa Herra Jumala
138. Lakias, Herra Jumala
139. O Herra Jumal' taivaassa, Me
140. O Herra, pyhä sanasi
141. O iloitkaat, te kristityt
142. Meill' ompi aarre verraton
143. Herra, joka sanassasi
144. Mä kauniin tiedän kukkasen
145. Ah, kuinka voinen kiittää
146. Me uskom' päälle Jumalan
147. Me uskom' yhden Jumalan
148. Mä uskon Jumalaan
149. Mä uskon päälle Jumalan
150. Miks' kiukuitsevat pakanat
151. Kuningas jalo Kristus on
152. Jumala ompi linnamme
153. Jumala ompi turvamme, Hän
154. Sun voimas, Herra, osoita
155. Voi Herrani, Kuink' kansasi
156. Ah Jesus, ole kanssamme
157. Varjele sanaas, Jumala
158. Armahda meitä, Jumala
159. Ylistystä kansat maan
160. O Pyhä Henki, armos suo
161. Ain' ylistäkäät Jumalaa
162. Autuuden ja armon sana
163. Suo, Herra, ett' ois Henkes meillä
164. Ah kuin paljon pakanoita
165. Nyt me, Jesus laupias
166. O elon Herra, edessäs
167. Nyt ompi pyhä sabatti
168. O Herra, kuule äänemme
169. O Jesus, käänny tykömme
170. Kokoontuneet, o Jumala
171. Nyt sanas saarnaa kuulemaan
172. Tänne, Jesus, tulimme
173. Suo, Herra, sanas selkiän
174. O kiitos, Isä Jumala
175. Niin on kirkonmenomme
176. O Herra, laumas ylipaimen
177. O kuinka ihanat
178. Kun Kristus otti kastehen
179. Sun nimees, Isä, Poika, Henki
180. O armon merta ihmeellistä
181. Suo, Isä, tälle lapselle
182. Tyköni lasten sallikaa
183. Kun Kristus sanans' saarnata
184. Avaa näiden lasten huulet
185. Jesus, itse sydäntäni
186. Jesus Kristus elämämme
187. Ylistys olkoon Isän taivahassa
188. Kehu kielen', muista mielen'
189. Jesuksen kuolo viaton
190. O Jesus, leipä elämän
191. Mielestä, Jesus, nöyrästä
192. Se autuas, ken Jesusta
193. Sä Jesus, armas ystävän'
194. O Jesus, viime murhe-yöllä
195. Rukoillen, Jumala
196. Maa on nyt jälleen siunattu
197. Valaiskohon Henki Herran
198. Herra, joka vartioitset
199. Sun sanas saarnaajalle
200. O Herra, hyväksi Et nähnyt ihmiselle
201. Avion tänne Jumala
202. Herra kaiken onnen lähde
203. O alku kaiken hyvän
204. Ei yksinänsä hyvä
205. Koko mailma valittaa
206. Tään ruumiin maahan hautaamme
207. Jo vaijetkoon valitus-äänet
208. Kaikk' kaataa, tempaa kuolema
209. Ah autuasta! Näin hän pääsi varhain
210. Ken uskovaisna Herrassa
211. Ah älä, Herra, minua
212. Sua ikävöitsen, Jumalan'
213. Ah autuas, ken armosta
214. Ah Herra, älä kosta
215. O Herra Jumal' taivaassa, Mua
216. Hyvyydestäs, o Jumala
217. Ah Jumalan', Mä tuskissan'
218. Valitan vaikiasti
219. Ah kelle valittaisin
220. Voi että olen eksynyt
221. O Herra, tieltäs eksynyt
222. Synneistän' vaikiasti
223. Kauhiata pahuuttani
224. Ken Herran tuomion kiertää voi
225. Ihminen synnissänsä kauvan maannut
226. O Jesus, armias auttajan'
227. Kun muistan velkani
228. Ah Herrani, sydäntäni
229. Voi kuin syvä synnin lähde
230. Sua, Jesus, tahdon kiittää
231. Jesus, elämän Herra
232. O Kristus kunnian kuningas
233. Puoleeni, Herra, katsahda
234. O Jesus, korkein lohdutus
235. O Jesus, surkeuttan'
236. Lienenkö outo ainoa maan päällä
237. Syvässä vaivass' avuksi
238. Hädässän' huudan Herraa
239. Kristus, Jumalan Poika
240. O Jesus Kristus, miehuuden
241. Jesus, kruunun', kunniani
242. O Jesuksen', Mun Kristuksen'
243. Sä, Jesus, olet iloni
244. Jesuksen muisto ihana
245. Jesus, onnen', osan' oma
246. Täynnä Luojan laupeutta
247. Ihmisen luonto turmeltu
248. Ah me syntis-raukat
249. Iloitkaat, kaikki kristityt
250. Jumala hyvyydessänsä
251. Sinuhun, Jesus, ainoaan
252. Mä kiitän sua, Jumala
253. Älä sure, sielu surkia
254. O Jesus, piinas kautta
255. Ah, ah kunne kurja kuljen
256. O Jesus, sulho suloinen
257. Vapahtajani Jesus on
258. Jesus, paras ystäväni
259. Jesus, ilon', elämäni
260. Jesus, sanallas sä sielun'
261. O Jesus, armon ruhtinas
262. O Herra, Henkes valo suo
263. Jesus, sielun' palaa, Sydän sua halaa, Sua odotan
264. Jesus, sielun', palaa, Sydän sua halaa, Kuule ääneni
265. O Jesus, auttaja
266. Jesus, paras tavaran'
267. Sua sydämestän' rakastan
268. Iloitse, sielun', Herrassa
269. Jumala on mun turvani
270. Vakaana Herran tietä
271. Jumalan haltuun anna
272. Sun haltuus, rakas Isäni
273. Ah Herra, kuinka usiat
274. Voi Herra, kuinka kauvan
275. Kun Herra mua paimentaa
276. Herra mull' on valo, autuus
277. Sit' älä moiti, surekaan
278. Mun turvani ja toivoni
279. Sinuhun turvaan, Jumalan'
280. Se autuas, jok' asua
281. Jos tahdot hartahasti
282. O Herra, ilo suuri
283. Kun murhe mua ahdistaa
284. Mun silmän', käten' nostan
285. Jos huonetta ei rakenna
286. Mun tutkit, Herra, tarkasti
287. O Herra, mun sieluni uskallus
288. Kaikk' Herra parhain toimittaa
289. Niin käy, kuin tahdot, Jumala
290. Autuas, ken sydämensä
291. Kaikissa mun menoissani
292. Sä tyytyen Ja kärsien
293. Kuin tahdot, Herra, niin tee mun
294. Ain' tahtoon Herran Jumalan
295. O Jumala, sä huolen meistä kannat
296. Miks suret, sielun', maailmaa
297. Rakkaus, joka jumaluutes
298. Kun olet, Herra omanani
299. Ah missä viivyt, auttajan'
300. Herra, koskan tuskassani
301. Sinuhun, Herra, uskallan
302. Niinkuin peura janoissansa
303. Halulla hartahalla
304. O Herra, korvas kallista
305. Vieressä virtain Babelin
306. O Jumal', armos mulle suo
307. Mä huudan, Kristus, tykösi
308. Kristityn ilman ristiään
309. Miks kuormaan' moitin raskaaksi
310. En tahdo Jumalasta
311. Kun vaivat, vaarat päällen' käy
312. En rikkautta, varoja
313. Ole, sielun', iloinen
314. Ah sielun', vallita suo Herran
315. Vaikiasti valittaapi
316. Jesus, ilon', autuuteni
317. Ah, kunne kulkenen
318. O taivaallinen Isämme
319. Laupias Isä, Luoja maan ja taivaan
320. O Isä meidän, joka olet taivaissa
321. O Herra maan ja taivasten
322. Taivaallinen Isä, olkoon
323. Miks annat, väkevyyteni
324. O Jesus Kristus, sä autuuden
325. Kuule, Herra Jumalamme
326. Armahda, o Herra, meitä
327. Hallitsijaamme siunaa
328. O Hyvä Jumala
329. Riemuitse, sydämen'
330. Sun etees, Herra armiain
331. Sinua Jumala, Me tunnustamme nyt
332. O Herra Jumal', Isämme
333. Taivaat julki julistavat
334. Maa suur' ja avara
335. Ylistys ain' on kielellän
336. Jumala ompi turvamme Ja apu
337. Kuink' hyvä, kallis asia
338. Veisatkaam' Herralle
339. Koko mailma iloitkohon
340. Ylistä Herraa, sieluni
341. Mun sielun', mielen' kiitä
342. Nimes, Herra, pyhitetty
343. Niin hurskahien huoneissa
344. Halleluja! Näin ilolla
345. Nyt kiittäkäämme: hyv' on Herra
346. Mä ylistän sun nimeäs
347. Kiitä Herraa, sieluni
348. Nyt Jumalata kiittäkään
349. Hyvä on Herra
350. Herraa hyvää kiittäkää
351. Mun sielun' kiittää Jumalaa
352. Mun sielun' Herraa kiittääpi
353. Kiitetty Jumala, kun meitä muisti
354. Kiitetty olkoon Jumala
355. Nyt, Herra, sanas mukaan vaan
356. Ah anna, Herra armias
357. Jesajas näki Herran Jumalan
358. Kaikk' ylös nyt, Te kristityt!
359. Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan!
360. Kaikkivoipa Jumalamme
361. Enkös Herraa Jumalaani
362. Kiitetty nyt olkoon Isäin Jumala
363. Nyt kaikin Herraa kiittäkäät
364. O kiitos Jumalan
365. Ylistä Herraa, kaikki kristi-kansa
366. Kiitos nyt Herran!
367. David, pyhä profeetta
368. Nyt Herraa kiittäkäät
369. Ah syntinen! Tie autuuden
370. Mit' yksin tehdä hyvää
371. Sinua, Jesus, odotan
372. Auta, o Jesus, kun pimeys häijy
373. Ah autuas, jok' ei käyskele
374. Ken saapi, Herra, majassas
375. Ah kuinka autuas hurskas on
376. Se autuas, ken Jumalaa
377. Kas kuink' on kaunis sovinto
378. O Herra, kuule puheeni
379. Herra, miksis heikon heität
380. Ei tahdo tyhmät, sovaistut
381. Valittaa täytyy totta
382. Jumala kyll' on armoinen
383. Luojamme, Herra Jumala
384. Maailma synniss' iloitsee
385. Olkaamme vakavasti
386. Sen autuaaksi Jumala
387. Ah kuink' olet, ihmis-rukka
388. Ihminen, miks kerskaelet
389. Voi miksi kerskaat, väkevä
390. Mit' ompi meillä päällä maan
391. Ah, mik' on tää elämä?
392. Pois mailma makia
393. Mieleni on veisata
394. O meno murheen laaksossa
395. Etkös ole, ihmis-parka
396. Jumala, sulle armias
397. Se muistakaamme, että esivalta
398. Jos et sä, Herra, rakenna
399. O Herra, siunaa ruhtinaamme
400. Meit' auta, Herra, armossa
401. Rakkaalla isänmaallamme
402. Näin lausuu seurakunnassaan
403. O pyhä Jumala
404. Vanhurskas Jumala
405. Meno puhdas, rehellinen
406. O paras Paimenen'
407. Se, joka Herran turvissa
408. Ken Herraan panee turvansa
409. O Herra kaikkivaltias, Jok' olet
410. Mä silmän' luon ylös taivaasen
411. O Jumala, et hyljää pienten ääntä
412. Jo nuorna ollessani
413. Puolison rakkaan temmannut
414. Kurittaa mua käsi Herran
415. Voi suurta vaivaani!
416. Sun, Jesus, armos puoleen
417. Jolla raitis ruumis on
418. Kuka meistä muistanee
419. Sull' elo, kuolokin
420. Jesus, elon lähteen'
421. Me vaellamme Herrassa
422. Rakkaasta kodostamme
423. Tääll' olet outo matkamies
424. O Herra, meitä suojele
425. O siunaa, Luoja laupias
426. Nyt Herralle hartahan kiitoksen
427. Sua kiitän, Isä, armostas
428. Herra, kaikki ravitset
429. Kiitetty, Herra taivaan
430. Hyvyyttä Herran aina lausukaamme!
431. Leipää jokapäiväist' anoo
432. Sua, Herra Jumalamme
433. O Herrani, mun turvani
434. Kaikessa, Herra armias
435. Ah ain' jos muistaa voisin
436. Ylistys olkoon sinulle
437. Mä herätessän' aamulla
438. O pyhä Kolmi-yhteys
439. Kaikesta sydämestä
440. Yön synkeys jo mennyt on
441. Yö pimeinen on hälvennyt
442. Yö synkkä muuttui päiväksi
443. Aurinko armas valollansa
444. Kiitoksen, Herra, sullen
445. Mä kiitän, Isä, sinua
446. O Jesus, lohdutukseni
447. Sun kiitos, Isä, olkohon
448. Taas näemme taivaasta paistavan
449. Taas siunattu päivä nyt nouseepi
450. Sua kiitän, Jumalani
451. Kiitoksen annan sulle
452. Kristus, valo valkeuden
453. Kun tulee huomenhetki
454. Heräjä, sielun', mielen'
455. Me kiitoksen nyt sinullen
456. Ylistän Herraa sydämest'
457. Mun sielun', herää, nouse jo!
458. O korkein Herra Jumala
459. O Kristus, päivä paistava
460. Pois armas päivä kulki
461. Aurinko nyt on laskenut
462. Jo päivä ehtii ehtoollen
463. Sinua, Jumalani
464. Nyt päättyi päivä armas
465. Kun kaikki lepoon sääntyy
466. Sinua, Kristus, kiitämme
467. Nyt kulunut jo päivä on
468. Maa mitä päällään kantaa
469. Käy nyt, sieluni ja mielen'
470. Aurinko nyt laskeutuupi
471. Joudu, Jesus, sielun valo
472. Jo joutui armas aika
473. Sua, Herra, hiljaisuudessa
474. Kuink' ihmeinen viel' aina
475. O Jumala ja Isämme
476. O Herra kaikkivaltias
477. Jo on kuin itkis taivas
478. O Herra, kuule kansaasi
479. O Herra, joka muinoinkin
480. Ah Herra, kuinka surkiaan
481. Sun kätes, Herramme
482. Kun hätä kova käsiss' on
483. Pois käännä kova vihas, säästä meitä!
484. Nyt vaivoista vaan kuulla saa
485. Vallassas, o Herra, ovat
486. O Herra, meitä armahda
487. Sua, Herra, rauhan ruhtinas
488. O Herra kaikkivaltias, Jonk' ompi
489. Suo, Herra, rauha kansalles
490. Jumala, meille armossa
491. Rauhaas, Herra, siunattua
492. Terve, rauha suloinen
493. O Herra Jumall' taivaassa Tukemme
494. Niin kauvan kuin me elämme
495. Ei tuonen valtaa karttaa voi
496. Miks niin kauvan viivyt multa
497. Jää hyvästi nyt, sinä maailma, jää!
498. Mä ettän täältä erkanen
499. Täält' autuaasti kuolla
500. Kaikk' asian' Luon Herrahan
501. Mun hyvään Herrahan'
502. Jesus elää, turvani
503. Ah Jesus, mua armahda
504. Edessäs, Herra Jumala
505. O Jesus Kristus viaton
506. Kun tullut on jo aikani
507. Maailman nyt mä jätän
508. Mä nukun haavoin Kristuksen
509. Pois maailmasta tästä
510. Mun sielulleni sanoma
511. Kaikk' ompi tässä elossa
512. Joudu, Jesus! Kuinka kauvan
513. Nyt loppuu surkeuteni
514. Mä lähden rauhass', ilolla
515. Täällä elon vaivoissa
516. Hautaan kaikki kerran kaatuu
517. Luo isäs tule, ihminen
518. Jo heräjä, ihminen, synnistä
519. Jo aivan läsnä aika on
520. Tuomion päiv' on kauhistava
521. Nouskaat jo! Näin ääni Herran
522. O ijäisyys, mä pelkään pituuttasi
523. Ihminen, jonk' Jumal' loi
524. Suruton, synnistäs ah koskas lakkaat
525. Tään elon jälkeen parempaa
526. Elomme murheen laaksossa
527. En ymmärrä, Mik' ilo, mikä kunnia
528. Ah mik' autuus ompi siellä
529. Taivaassa, ratki taivaassa
530. Taivaassa, johon Jumala
531. Eijaa! mun sielun' toivoss' iloitseepi
532. Sen suven suloisuutta
533. Sen riemun rikkautta
534. Taivaasen käy matkamme
535. Herra siunaa meit' ja auta
536. Herramme Jesuksen Kristuksen armo

Etusivulle